CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu
Lý thuyết luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Biết được các phản ứng nhận biết từng

Xem chi tiết

Lý thuyết nhận biết một số chất khí

Kiến thức trọng tâm

Xem chi tiết

Lý thuyết nhận biết một số ion trong dung dịch

1. Thuốc thử với một số cation.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 1 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch

Xem lời giải

Bài 2 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 2 trang 174 SGK Hóa học 12. Dung dịch A chứa đồng thời các cation

Xem lời giải

Bài 3 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 3 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa

Xem lời giải

Bài 4 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 4 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion

Xem lời giải

Bài 5 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 5 trang 174 SGK Hóa học 12. Có dung dịch chứa các anion

Xem lời giải

Bài 6 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn

Xem lời giải

Bài 1 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 1 trang 177 SGK Hóa học 12. Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt

Xem lời giải

Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa học 12. Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí

Xem lời giải

Bài 3 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 3 trang 177 SGK Hóa học 12. Có các lọ hóa chất không nhãn,

Xem lời giải

Bài 1 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 1 trang 180 SGK Hóa học 12. Trình bày cách nhận biết các ion

Xem lời giải

Bài 2 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 2 trang 180 SGK Hóa học 12. Có 5 ống nghiệm không nhãn

Xem lời giải

Bài 3 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 3 trang 180 SGK Hóa học 12. Có 4 ống nghiệm không nhãn,

Xem lời giải

Bài 4 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 4 trang 180 SGK Hóa học 12. Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 5 trang 180 SGK Hóa học 12. Có hỗn hợp gồm

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác