CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 -  Hóa học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 2 -  Hóa học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Phương pháp giải một số dạng bài tập về disaccarit Phương pháp giải một số dạng bài tập về disaccarit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về disaccarit ngắn gọn, đầy đủ, và dễ hiểu.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Hoá học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Hoá học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Hoá học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 -  Chương 2 - Hóa 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Hóa 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Hóa 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Hóa học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 25 sgk hóa học 12 Bài 1 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 25 SGK Hóa học 12. Glucozơ và fructozơ

Xem chi tiết
Bài 2 trang 25 sgk hóa học 12 Bài 2 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 12. Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 25 sgk hóa học 12 Bài 3 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 25 SGK Hóa học 12. Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa

Xem chi tiết
Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12 Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 25 SGK Hóa học 12. Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo

Xem chi tiết
Bài 5 trang 25 sgk hóa học 12 Bài 5 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 25 SGK Hóa học 12. Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 25 sgk hóa học 12 Bài 6 trang 25 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 25 SGK Hóa học 12. Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 33 sgk hóa học 12 Bài 1 trang 33 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 33 sgk hóa học 12 Bài 2 trang 33 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12. Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 34 sgk hóa học 12 Bài 3 trang 34 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12. a) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Xem chi tiết
Bài 4 trang 34 sgk hóa học 12 Bài 4 trang 34 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12. Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 34 sgk hóa học 12 Bài 5 trang 34 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 34 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 34 sgk hóa học 12 Bài 6 trang 34 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 34 SGK Hóa học 12. Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 36 SGK hóa học 12 Bài 1 trang 36 SGK hóa học 12

Giải bài 1 trang 36 SGK Hóa học 12. Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 SGK hóa học 12 Bài 2 trang 37 SGK hóa học 12

Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa học 12. Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài