Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại nhôm và hợp chất của nhôm

Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại nhôm và hợp chất của nhôm ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết Nhôm và hợp chất của nhôm

1. Nhôm nằm ở số 13,...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 128 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 128 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 128 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 128 SGK Hóa học 12. Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch...

Xem lời giải

Bài 3 trang 128 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 128 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào sau đây là đúng...

Xem lời giải

Bài 4 trang 129 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 129 SGK Hóa học 12. Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính?

Xem lời giải

Bài 5 trang 129 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 129 SGK Hóa học 12. Cho một lượng hỗn hợp Mg - Al...

Xem lời giải

Bài 6 trang 129 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 129 SGK Hóa học 12. Cho 100 ml dung dịch AlCl3...

Xem lời giải

Bài 7 trang 129 sgk hóa học 12

Giải bài 7 trang 129 SGK Hóa học 12. Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al, Ca, Fe...

Xem lời giải

Bài 8 trang 129 sgk hóa học 12

Giải bài 8 trang 129 SGK Hóa học 12. Điện phân Al2O3 nóng chảy...

Xem lời giải