CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 1 - Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 1 - Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2  - Chương 1 - Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3  - Chương 1 - Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 12

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 1 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12. Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 2 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 3 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 4 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12. Thủy phân este có công thức phân tử...

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 5 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 6 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12. Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí ...

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 12 Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 12. Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 12 Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 12 Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 12. Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của ...

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 12 Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 12. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 12 - SGK Hóa học 12 Bài 5 - Trang 12 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 12 SGK Hóa học 12. Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và...

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa học 12 Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 12. Xà phòng là gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa học 12 Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12. Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S) ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 15 - SGK Hóa học 12 Bài 3 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 12. Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol ...

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 16 - SGK Hóa học 12 Bài 4 - Trang 16 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 16 SGK Hóa học 12. Nêu những ưu điểm và hạn chế của xà phòng so với dùng chất giặt rửa tổng hợp.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 16 - SGK Hóa học 12 Bài 5 - Trang 16 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 16 SGK Hóa học 12. Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài