Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bình chọn:
3.9 trên 66 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại kiềm

Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại kiềm đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

1. Kim loại kiềm...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 1 trang 111 SGK Hóa học 12. Cấu hình electron lớp ngoài cùng...

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 2 trang 111 SGK Hóa học 12. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng....

Xem lời giải

Bài 3 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 3 trang 111 SGK Hóa học 12. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan...

Xem lời giải

Bài 4 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 4 trang 111 SGK Hóa học 12. Trong các muối sau...

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 5 trang 111 SGK Hóa học 12. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy...

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 6 trang 111 SGK Hóa học 12. Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl...

Xem lời giải

Bài 7 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 7 trang 111 SGK Hóa học 12. Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3...

Xem lời giải

Bài 8 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 8 trang 111 SGK Hóa học 12. Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm...

Xem lời giải