CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bình chọn:
4.8 trên 114 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  – Đề số 2– Chương 4 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2– Chương 4 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2– Chương 4 – Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  – Đề số 3 – Chương 3,4 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3,4 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3– Chương 3,4 – Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1  – Chương 4 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 – Chương 4 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 – Chương 3– Hóa học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 64 sgk hóa học 12 Bài 1 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 64 SGK Hóa học 12. Cho các polime:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 64 sgk hóa học 12 Bài 2 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 64 SGK Hóa học 12. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 64 sgk hóa học 12 Bài 3 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 64 SGK Hóa học 12. Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 64 sgk hóa học 12 Bài 4 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12. Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học

Xem chi tiết
Bài 5 trang 64 sgk hóa học 12 Bài 5 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 64 SGK Hóa học 12. Từ các sản phẩm hóa dầu

Xem chi tiết
Bài 6 trang 64 sgk hóa học 12 Bài 6 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 64 SGK Hóa học 12. Hệ số polime hóa là gì?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 72 sgk hóa học 12 Bài 1 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 72 SGK Hóa học 12. Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng..

Xem chi tiết
Bài 2 trang 72 sgk hóa học 12 Bài 2 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 72 SGK Hóa học 12. Tơ tằm và nilon-6,6 đều:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 72 sgk hóa học 12 Bài 3 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 72 SGK Hóa học 12. Có những điểm gì giống nhau và khác nhau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 72 sgk hóa học 12 Bài 4 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

Xem chi tiết
Bài 5 trang 73 sgk hóa học 12 Bài 5 trang 73 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 73 SGK Hóa học 12. Phân tử khối trung bình....

Xem chi tiết
Bài 6 trang 73 sgk hóa học 12 Bài 6 trang 73 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 73 SGK Hóa học 12. Cao su lưu hóa ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 76 sgk hóa học 12 Bài 1 trang 76 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 76 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 76 sgk hóa học 12 Bài 2 trang 76 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 76 SGK Hóa học 12. Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 77 sgk hóa học 12 Bài 3 trang 77 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 77 SGK Hóa học 12. Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 77 sgk hóa học 12 Bài 4 trang 77 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 77 SGK Hóa học 12. Trình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài