Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Bài 1 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 1 trang 82 SGK Hoá học 12. Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 2 trang 82 SGK Hoá học 12. Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 3 trang 82 SGK Hoá học 12. Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 4 trang 82 SGK Hoá học 12. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có

Xem lời giải

Bài 5 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 5 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho cấu hình electron:

Xem lời giải

Bài 6 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 6 trang 82 SGK Hoá học 12. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

Xem lời giải

Bài 7 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 7 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml

Xem lời giải

Bài 8 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 8 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư

Xem lời giải

Bài 9 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 9 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II

Xem lời giảiHỏi bài