Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bình chọn:
4.5 trên 101 phiếu
Lý thuyết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại

Xem chi tiết

Bài 1 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 1 trang 82 SGK Hoá học 12. Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 2 trang 82 SGK Hoá học 12. Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 3 trang 82 SGK Hoá học 12. Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 4 trang 82 SGK Hoá học 12. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có

Xem lời giải

Bài 5 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 5 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho cấu hình electron:

Xem lời giải

Bài 6 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 6 trang 82 SGK Hoá học 12. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

Xem lời giải

Bài 7 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 7 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml

Xem lời giải

Bài 8 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 8 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư

Xem lời giải

Bài 9 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 9 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II

Xem lời giải