CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về peptit – protein

Phương pháp giải một số dạng bài tập về peptit – protein ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amino axit

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amino axit ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amin

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amin đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein.

Kiến thức trọng tâm

Xem chi tiết

Lý thuyết về amino axit.

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

Xem chi tiết

Lý thuyết về amin.

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12. Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 sgk Hóa học 12

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12. Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 sgk Hóa học 12

Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 sgk Hóa học 12

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 3 trang 48 SGK Hóa học 12. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.

Xem lời giải

Bài 4 trang 48 sgk Hóa học 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Xem lời giải

Bài 5 trang 48 sgk Hóa học 12

Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12. Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Xem lời giải

Lý thuyết peptit và protein.

Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 – 50 gốc (alpha) amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit

Xem chi tiết

Bài 1 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác