CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về điều chế kim loại

Phương pháp giải một số dạng bài tập về điều chế kim loại ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập lý thuyết về tính chất và dãy điện hóa kim loại

Phương pháp giải một số dạng bài tập lý thuyết về tính chất và dãy điện hóa kim loại ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của kim loại

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập về điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

1. Điều chế kim loại

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập tính chất của kim loại

1. Cấu tạo của kim loại

Xem chi tiết

Lý thuyết hợp kim

- Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác

Xem chi tiết

Lý thuyết điều chế kim loại

- Nguyên tắc: Khử ion kim loại bằng chất khử thích hợp:

Xem chi tiết

Lý thuyết sự ăn mòn kim loại

- Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường.

Xem chi tiết

Lý thuyết tính chất của kim loại, dãy điện hoá của kim loại

- Tính chất vật lí chung: có ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Xem chi tiết

Lý thuyết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại

Xem chi tiết

Bài 1 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 1 trang 82 SGK Hoá học 12. Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 2 trang 82 SGK Hoá học 12. Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 3 trang 82 SGK Hoá học 12. Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 4 trang 82 SGK Hoá học 12. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có

Xem lời giải

Bài 5 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 5 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho cấu hình electron:

Xem lời giải

Bài 6 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 6 trang 82 SGK Hoá học 12. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

Xem lời giải

Bài 7 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 7 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml

Xem lời giải

Bài 8 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 8 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư

Xem lời giải

Bài 9 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 9 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 sgk hoá học 12

Giải bài 1 trang 88 SGK Hoá học 12. Giải thích vì sao kim loại đều có tính vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác