CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 5 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 5 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 2 - Chương 5 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề 2- Chương 5 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 3 - Chương 5 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề 3 - Chương 5 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 1 trang 82 SGK Hoá học 12. Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 2 trang 82 SGK Hoá học 12. Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 3 trang 82 SGK Hoá học 12. Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 4 trang 82 SGK Hoá học 12. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có

Xem lời giải

Bài 5 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 5 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho cấu hình electron:

Xem lời giải

Bài 6 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 6 trang 82 SGK Hoá học 12. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

Xem lời giải

Bài 7 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 7 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml

Xem lời giải

Bài 8 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 8 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư

Xem lời giải

Bài 9 trang 82 sgk hoá học 12

Giải bài 9 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 sgk hoá học 12

Giải bài 1 trang 88 SGK Hoá học 12. Giải thích vì sao kim loại đều có tính vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sgk hoá học 12

Giải bài 2 trang 88 SGK Hoá học 12. Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sgk hoá học 12

Giải bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

Xem lời giải

Bài 4 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 4 trang 89 SGK Hoá học 12. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.

Xem lời giải

Bài 5 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 5 trang 89 SGK Hoá học 12. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 6 trang 89 SGK Hoá học 12. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 7 trang 89 SGK Hoá học 12. Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai trường hợp sau đây:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất