Bài 11. Peptit và protein

Bình chọn:
4.6 trên 107 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về peptit – protein

Phương pháp giải một số dạng bài tập về peptit – protein ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết peptit và protein.

Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 – 50 gốc (alpha) amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit

Xem chi tiết

Bài 1 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12. Phân biệt các khái niệm:

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 5 trang 55 SGK Hóa học 12. Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 6 trang 55 SGK Hóa học 12. Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin.

Xem lời giải