CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

Bình chọn:
4.8 trên 110 phiếu
Bài 5 - Trang 16 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 16 SGK Hóa học 12. Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12. So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 18 SGK Hóa học 12. Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol ...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12. Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi...

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 18 SGK Hóa học 12. Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol...

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Giải bài 7 trang 18 SGK Hóa học 12. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được...

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 18 - SGK Hóa học 12

Giải bài 8 trang 18 SGK Hóa học 12. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất