Bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.3 trên 12 phiếu

Giải bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12. Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Đề bài

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N(đo ở đktc).

Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

BTNT: 

nC=nCO2

nH=2nH2O

nN=2nN2

mO=meste-mC-mH-mN => nO

=> C:H:O:N => CTĐGN => CTPT A(dựa vào tỉ khối của este với H2)

=> CTCT của A, B

Lời giải chi tiết

MA = 44,5 . 2 = 89 (g/mol); nCO2=13,2/44=0,3 mol; nH2O=6,3/18=0,35 mol; nN2=1,12/22,4=0,05 mol

nC=nCO2=13,2/44=0,3 mol

nH=2nH2O=0,7 mol

nN=2nN2=0,1 mol

mO=meste-mC-mH-mN = 8,9-0,3.12-0,7.1-0,1.14=3,2 gam => nO=3,2/16=0,2 mol

=> C:H:O:N = 0,3:0,7:0,2:0,1 = 3:7:2:1
=> CTĐGN: C3H7O2N

Mà MA = 89 => CTPT: C3H7O2N

CTCT: H2N-CH2-COOCH(A); H2N-CH2-COOH (B)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan