Bài 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12


Đề bài

Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

a)  Buta-1,3-đien và stiren.

b)  Buta-1,3-đien và acrilonitrin CH2 = CH - CN. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây 

Lời giải chi tiết

a,\(nCH_2=CH-CH=CH_2+\) \(nC_6H_5CH=CH_2\xrightarrow{{t^0},p,xt} \)

\((-CH_2-CH=CH-CH_2-CH-CH_2-)_n\)

                                                           \

                                                        \(C_6H_5\)

b,\(nC{H_2} - CH = CH - C{H_2}\) \( + nC{H_2} = CH - CN\xrightarrow{{t^o},p,xt} \)

\({( - C{H_2} - CH = CH - C{H_2} - CH - C{H_2} - )_n}\)

                                                           \

                                                            CN

Loigiahay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Đại cương về polime

 • Bài 13.17 trang 30 SBT Hóa học 12

  Bài 13.17 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

 • Bài 13.15 trang 30 SBT Hóa học 12

  Bài 13.15 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.

 • Bài 13.14 trang 29 SBT Hóa học 12

  Bài 13.14 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

 • Bài 13.13 trang 29 SBT Hóa học 12

  Bài 13.13 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau

 • Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 SBT hóa học 12

  Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 sách bài tập hóa học 12 - Một loại polime có phân tử khối trung bình là 250000 và hệ số trùng hợp là 4000. Tên của polime này là:

 • Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 SBT Hóa học 12

  Bài 13.5;13.6;13.7;13.8;13.9 trang 28 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin ?

 • Bài 13.1;13.2;13.3;13.4 trang 27 SBT Hóa học 12

  Bài 13.1;13.2;13.3;13.4 trang 27 SBT Hóa học 12 - Cho các polime :(-CH2 - CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)n và (-NH-[CH2]5-CO-)n . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.