Bài 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12


Bài 13.16 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

Đề bài

Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

a)  Buta-1,3-đien và stiren.

b)  Buta-1,3-đien và acrilonitrin CH2 = CH - CN. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lí thuyết bài đại cương về polime tại đây 

Lời giải chi tiết

a,\(nCH_2=CH-CH=CH_2+\) \(nC_6H_5CH=CH_2\xrightarrow{{t^0},p,xt} \)

\((-CH_2-CH=CH-CH_2-CH-CH_2-)_n\)

                                                           \

                                                        \(C_6H_5\)

b,\(nC{H_2} - CH = CH - C{H_2}\) \( + nC{H_2} = CH - CN\xrightarrow{{t^o},p,xt} \)

\({( - C{H_2} - CH = CH - C{H_2} - CH - C{H_2} - )_n}\)

                                                           \

                                                            CN

Loigiahay.com 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Đại cương về polime

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài