Bài 13.17 trang 30 SBT Hóa học 12


Bài 13.17 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Đề bài

Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y và Z. Trình bày các phương trình hoá học của các phản ứng nêu trên. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-  Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z mà Z tham gia  phản ứng trùng hợp vậy Z chưa nhóm OH

- X tác dụng được với \( H_2\) nên X chứa liên kết đôi C=C hoặc C=O

Lời giải chi tiết

Chất X có thể là \(CH_2=C(CH_3)-CH_2-OH\) hoặc \(CH_3-CH(-CH_3)-CHO\)

Chất Y là \(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH\)

Chất Z là \(CH_3-C(CH_3)=CH_2\)

\(CH_2=C(CH_3)-CH_2-OH\) + \(H_2\) \(\xrightarrow {{t^0},Ni}\)  \(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH\)

\(CH_3-CH(-CH_3)-CHO\) + \(H_2\) \(\xrightarrow {{t^0},Ni}\)  \(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH\)

\(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH\) \(\xrightarrow{{H_2SO_4},{t^0}} CH_3-C(CH_3)=CH_2\)

\(CH_3-C(CH_3)=CH_2\) \(\xrightarrow{{t^0},p,xt} (-C(CH_3)_2-CH_2-)_n\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13: Đại cương về polime

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài