Bài 13.17 trang 30 SBT Hóa học 12


Bài 13.17 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Đề bài

Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z, thu được poliisobuten.

Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y và Z. Trình bày các phương trình hoá học của các phản ứng nêu trên. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-  Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z mà Z tham gia  phản ứng trùng hợp vậy Z chưa nhóm OH

- X tác dụng được với \( H_2\) nên X chứa liên kết đôi C=C hoặc C=O

Lời giải chi tiết

Chất X có thể là \(CH_2=C(CH_3)-CH_2-OH\) hoặc \(CH_3-CH(-CH_3)-CHO\)

Chất Y là \(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH\)

Chất Z là \(CH_3-C(CH_3)=CH_2\)

\(CH_2=C(CH_3)-CH_2-OH\) + \(H_2\) \(\xrightarrow {{t^0},Ni}\)  \(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH\)

\(CH_3-CH(-CH_3)-CHO\) + \(H_2\) \(\xrightarrow {{t^0},Ni}\)  \(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH\)

\(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH\) \(\xrightarrow{{H_2SO_4},{t^0}} CH_3-C(CH_3)=CH_2\)

\(CH_3-C(CH_3)=CH_2\) \(\xrightarrow{{t^0},p,xt} (-C(CH_3)_2-CH_2-)_n\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12

  Bài 13.16 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

 • Bài 13.15 trang 30 SBT Hóa học 12

  Bài 13.15 trang 30 sách bài tập Hóa học 12 - Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.

 • Bài 13.14 trang 29 SBT Hóa học 12

  Bài 13.14 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

 • Bài 13.13 trang 29 SBT Hóa học 12

  Bài 13.13 trang 29 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau

 • Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 SBT hóa học 12

  Bài 13.10;13.11;13.12 trang 29 sách bài tập hóa học 12 - Một loại polime có phân tử khối trung bình là 250000 và hệ số trùng hợp là 4000. Tên của polime này là:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD