Bình chọn:
4.6 trên 42 phiếu
Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất ? Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất. Nêu những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như thế nào? Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất? Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào ? Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào ?

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết