Writing: A description of a person - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp các bài tập phần: Writing: A description of a person - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Choose the correct words. 

( Chọn từ đúng.)

Lời giải chi tiết:

1 life?   

2 quiet!   

3 Sasha’s   

4 Do   

5 Turkish   

6 actor.   

7 book,

1. What is that actor like in real life?

2. I'm listening to the radio. Be quiet

3. This is Sasha's favourite song.

4. Do you like that new magazine?

5. This is a popular Turkish TV series.

6. Daniel Radcliffe is a famous actor. He's from the UK.

7. Read the book, then watch the DVD.

Tạm dịch:

1. Diễn viên đó ngoài đời là người như thế nào?

2. Tôi đang nghe đài. Hãy yên lặng!

3. Đây là bài hát yêu thích của Sasha.

4. Bạn có thích tạp chí mới đó không?

5. Đây là một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ.

6. Daniel Radcliffe là một diễn viên nổi tiếng. Anh ấy đến từ Vương quốc Anh.

7. Đọc sách, sau đó xem DVD.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Rewrite the sentences with punctuation.

(Viết lại các câu có dấu câu.)

will smith is a famous american actor

Will Shin is a famous American actor.

1. he lives in the city of los angeles 

2. hes interested in music golf and football

3. hes got a daughter her name is willow

4. i like will smith a lot

5. do you like him too 

Lời giải chi tiết:

1 He lives in the city of Los Angeles. 

(Anh ấy sống ở thành phố Los Angeles. )

2 He’s interested in music, golf and football. 

( Anh ấy quan tâm đến âm nhạc, chơi gôn và bóng đá.) 

3 He’s got a daughter. Her name is Willow. 

( Anh ấy có một đứa con gái. Tên cô ấy là Willow.) 

4 I like Will Smith a lot. 

(Tôi thích Will Smith rất nhiều.) 

5 Do you like himtoo?

( Bạn có thích anh ấy không?)


Bài 3

 3. Work in pairs. One makes questions. The other answers them. Then both complete the description of J.K.Rowling. 

(Làm việc theo cặp. Một người đặt câu hỏi. Người khác trả lời họ. Sau đó, cả hai hoàn thành mô tả của J.K.Rowling.)

1. Who is she? 

She is a famous writer. She is from Wales.

2. _________________________?

She lives in Edinburgh, Scotland. 

3. _________________________?

She studied French and classics at university. 

4. _________________________?

She's average height (one metre sixty-five). She's got blonde hair, blue eyes and a friendly face. 

5. _________________________?

She became a famous writer in 1997 when her first book Harry Potter and the Philosopher's Stone became popular. 

Lời giải chi tiết:

2 Where does she live? 

3 What did she study at university? 

4 What does she look like?   

5  When did she become a famous writer? Why?

1. Who is she? 

She is a famous writer. She is from Wales.

2. Where does she live?

She lives in Edinburgh, Scotland. 

3. What did she study at university? 

She studied French and classics at university. 

4. What does she look like?

She's average height (one metre sixty-five). She's got blonde hair, blue eyes and a friendly face. 

5. When did she become a famous writer? Why?

She became a famous writer in 1997 when her first book Harry Potter and the Philosopher's Stone became popular. 

Tạm dịch:

1. Cô ấy là ai?

Cô ấy là một nhà văn nổi tiếng. Cô ấy đến từ xứ Wales.

2. Cô ấy sống ở đâu?

Cô ấy sống ở Edinburgh, Scotland.

3.Cô ấy đã học gì ở trường đại học?

Cô học tiếng Pháp và các tác phẩm kinh điển ở trường đại học.

4. Cô ấy trông như thế nào?

Cô ấy có chiều cao trung bình (một mét sáu mươi lăm). Cô ấy có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và khuôn mặt thân thiện.

5. Cô ấy trở thành nhà văn nổi tiếng khi nào? Tại sao?

Cô trở thành một nhà văn nổi tiếng vào năm 1997 khi cuốn sách đầu tiên Harry Potter và Hòn đá phù thủy của cô trở nên phổ biến.

Bài 4

4. Work in pairs. Write questions and answers about a person you admire. Then make a description of him/ her. Use the text in exercise 3 to help you. 

(Làm việc theo cặp. Viết câu hỏi và câu trả lời về một người mà bạn ngưỡng mộ. Sau đó, mô tả về anh ấy / cô ấy. Sử dụng văn bản trong bài tập 3 để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

1. How tall is he?

He is quite tall ( one metre eighty).

2. What color is his hair?

His hair is black, short and curly.

3. What does he look like?

He's handsome. He has got glasses.

Tạm dịch:

1. Anh ấy cao bao nhiêu?

Anh ấy khá cao (một mét tám mươi).

2. Tóc của anh ấy màu gì?

Tóc anh ấy đen, ngắn và xoăn.

3. Anh ấy trông như thế nào?

Anh ấy đẹp trai. Anh ấy có kính.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.