Language focus: Past simple: Questions - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp các bài tập phần: Language focus: Past simple: Questions - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the table with the given words.

(Hoàn thành bảng với các từ đã cho.)

did                 did                  did             didn't                     win             win             what

 

Questions 

Did I / you / he / she / it / we / you / they (1) .................... ?

Short answers

Affirmative

Yes, I / you / he / she / it / we / you / they (2) .................... .

Negative 

No, I / you / he / she / it / we / you / they (3) .................... .

Wh-questions

(4)...................... (5) ......................... I / you / he / she / it / we / you / they (6) ................. ?


Lời giải chi tiết:

1.win   

2.did   

3.didn’t   

4.What   

5.did   

6.win

Bài 2

 2. Write questions using the past simple. Then write short answers.

(Viết câu hỏi sử dụng quá khứ đơn. Sau đó viết câu trả lời ngắn.)

Did you have a good day yesterday?

Do the quiz and find the answer!

Did you have nice food for lunch? (you/ have)

Yes, I did.

.................... at the correct time? (you/ get up)

...........................

....................... to school at the correct time?(you/get)

...........................

......................... you any interesting homework?(your teacher / give)

...........................

......................... classes in your favourite subjects? (you/ have)

............................

..........................on the sofa after school?( you/ relax)

............................

......................... a nice programme on TV? (you/ watch)

............................

Lời giải chi tiết:

Did you get up at the correct time? 

(Bạn đã thức dậy đúng giờ chứ?)

Yes, I did.  No, I didn’t.

( Vâng có. / Không.)

Did you get to school at the correct time?

( Bạn đã đến trường đúng giờ chứ?)

Yes, I did. /  No, I didn’t.

( Vâng có. / Không.)

Did your teacher give you any interesting homework?

 ( Gíao viên của bạn có giao cho bạn bài tập thú vị nào không?)

Yes, he/she did. No, he/she didn’t.

( Vâng có. / Không.)

Did you have classes in your favourite subjects? 

(Bạn đã có các tiết học với các môn học yêu thích của bạn chứ?)

Yes, I did. No, I didn’t.

( Vâng có. / Không.)

Did you relax on the sofa after school?

(Bạn đã thư giãn trên ghế sofa sau giờ học phải không?) 

Yes, I did. /  No, I didn’t.

( Vâng có. / Không.)

Did you watch a nice programme on TV? 

(Bạn đã xem một chương trình hay trên TV phải không?)

Yes, I did. /  No, I didn’t.

( Vâng có. / Không.)

Bài 3

3. Complete the dialogues using questions in the past simple.

(Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng cách sử dụng các câu hỏi trong quá khứ đơn.)

'My friends saw a famous actor earlier.'

 'Who did they see ? ‘'Zac Efron'

1. 'I ate a lot of food at dinner.'

'What _____________ ? '

'An enormous pizza and a chocolate dessert.'

2. 'David got up very late today.'

'When _____________ ? '

'At 10.30.'

3. 'We went on a fantastic holiday!'

'Great! Where_____________ ?'

'To Antalya in Turkey'

4. 'We learned a lot of new words in class today.

'How many _____________?'

'More than thirty'

5. 'We finished school quite early today.'

'What time_____________ ? '

'At 3.30.'

6. 'They listened to some great music this morning.'

'What _________________ to?'

'A song by Ettie Goulding' 

Lời giải chi tiết:

1.did you eat   

2.did he get up   

3.did you go   

4.(words) did you learn   

5.did you finish

6.did you listen

1. 'I ate a lot of food at dinner.'

'What did you eat? '

'An enormous pizza and a chocolate dessert.'

2. 'David got up very late today.'

'When did he get up? '

'At 10.30.'

3. 'We went on a fantastic holiday!'

'Great! Where did you go?'

'To Antalya in Turkey'

4. 'We learned a lot of new words in class today.

'How many words did you learn? '

'More than thirty'

5. 'We finished school quite early today.'

'What time did you finish? '

'At 3.30.'

6. 'They listened to some great music this morning.'

'What did you listen to?'

'A song by Ettie Goulding' 

Tạm dịch:

1. 'Tôi đã ăn rất nhiều thức ăn vào bữa tối.'

'Bạn đã ăn gì? '

'Một chiếc bánh pizza khổng lồ và một món tráng miệng bằng sô cô la.'

2. 'Hôm nay David dậy rất muộn.'

'Anh ấy dậy khi nào? '

'Lúc 10:30.'

3. 'Chúng tôi đã trải qua một kỳ nghỉ tuyệt vời!'

'Tuyệt vời! Bạn đã đi đâu?'

'Đến Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ'

4. 'Hôm nay chúng tôi đã học được rất nhiều từ mới trong lớp.

'Bạn đã học được bao nhiêu từ? '

'Hơn ba mươi'

5. 'Hôm nay chúng ta tan học khá sớm.'

'Bạn hoàn thành lúc mấy giờ? '

'Lúc 3 giờ 30'.

6. 'Họ đã nghe một số bản nhạc tuyệt vời vào sáng nay.'

'Bạn đã nghe gì?'

'Một bài hát của Ettie Goulding'

1.did you eat   

2.did he get up   

3.did you go   

4.(words) did you learn   

5.did you finish

6.did you listen

 

Bài 4

 4. Imagine you are doing a history project at school. You need to interview an older person about their life. Write questions using the past simple. Use the given words to help you. 

(Hãy tưởng tượng bạn đang làm một dự án lịch sử ở trường. Bạn cần phỏng vấn một người lớn tuổi hơn về cuộc sống của họ. Viết câu hỏi sử dụng quá khứ đơn. Sử dụng những từ đã cho để giúp bạn.)

do                      leave school                     live                get a job                        get qualifications

go to school / work                grow up                play               remember             study            travel 

What did your parents do? 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

When did you leave school?

Where did you live?

How did you get a job?

Where did you grow up?

How many countries did you travel to?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.