Writing: A special day Unit 2 SBT tiếng Anh 6 – Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp bài tập phần Writing: A special day – Unit 2 SBT tiếng anh 6 – Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Are the sentences correct () or incorrect (X)?

(Các câu đúng (✓) hay sai (X)?)

We play music. We sing also songs.                                 

x

1. My town is old. It also is really pretty.

 

2. Ben and Tom go in the parade. They also play music.

 

3. She watches the carnival. She chats also with friends.

 

4. There's a barbecue. There's also a quiz.

 

5. You go to the zoo. You also visit the park.

 

6. The costumes are nice. They also are very expensive.

 

Lời giải chi tiết:

We play music. We sing also songs.       

=> We play music. We also sing songs.       

(Chúng tôi chơi nhạc. Chúng tôi cũng hát những bài hát.)            

x

1. My town is old. It also is really pretty.

=> My town is old. It is also really pretty.

(Thị trấn của tôi cũ. Nó cũng thực sự đẹp.)

 x

2. Ben and Tom go in the parade. They also play music.

(Ben và Tom đi diễu hành. Họ cũng chơi nhạc.)

  ✓

3. She watches the carnival. She chats also with friends.

=> She watches the carnival. She also chats with friends.

(Cô ấy xem lễ hội hóa trang. Cô ấy cũng trò chuyện với bạn bè.)

 x

4. There's a barbecue. There's also a quiz.

(Có một bữa tiệc nướng. Ngoài ra còn có một cuộc thi đố.)

  ✓

5. You go to the zoo. You also visit the park.

(Bạn đi đến sở thú. Bạn cũng đến thăm công viên.)

  ✓

6. The costumes are nice. They also are very expensive.

=> The costumes are nice. They are also very expensive. 

(Trang phục đẹp. Chúng cũng rất đắt.)

 x

Bài 2

2. Write the sentences in the correct place with also. 

(Viết các câu vào đúng vị trí cùng với” also”.)

But I'm really friendly.                       He's very noisy.                             It's really exciting                             

She dances.                                         There's a theatre.                            We like music videos. 

The carnival is big. It's also really exciting.

(Lễ hội hóa trang rất lớn. Nó cũng thực sự thú vị.)

1. Eva sings in the parade. ___________________

2. My brother is fun ___________________

3. David and I love films ___________________

4. There are two cinemas. ___________________

5. I'm quiet. ___________________

Phương pháp giải:

But I'm really friendly: Nhưng tôi rất thân thiện.      

He's very noisy: Anh ấy rất ồn ào.                           

It's really exciting: Nó rất thú vị                             

She dances: Cô ấy nhảy                                       

There's a theatre: Có 1 nhà hát.                          

We like music videos: Chúng tôi thích các video âm nhạc

Lời giải chi tiết:

1. Eva sings in the parade. She also dances.

(Eva hát trong cuộc diễu hành. Cô ấy cũng khiêu vũ.)

2. My brother is fun. He’s also very noisy.

(Anh trai tôi vui vẻ. Anh ấy cũng rất ồn ào.)

3. David and I love films. We also like music videos.

(David và tôi yêu thích những bộ phim. Chúng tôi cũng thích các video âm nhạc.)

4. There are two cinemas. There’s also a theatre.

(Có hai rạp chiếu phim. Ngoài ra còn có một nhà hát.)

5. I'm quiet. But I’m also really friendly.

(Tôi trầm lặng. Nhưng tôi cũng thực sự thân thiện.)

Bài 3

3. Read the notes. Then complete the text.

(Đọc ghi chú. Sau đó hoàn thành văn bản.)

Name of special day

World Book Day

When

March, Thursday

What students celebrate

books, famous people in books

What students do

wear costumes, do quizzes

Why it is popular

interesting, fun

WORLD BOOK DAY by Ross Lewis

When is World Book Day?

Every year in the UK there's a celebration called World Book Day. This special day is always in (1) ____ and it's normally on a (2) ____ 

What is on Book Day? 

On World Book Day schoolchildren celebrate (3)____  and (4) ____ 

What do schoolchildren do on World Book Day?

A lot of students (5)____  to school - for example, they are Harry Potter, Paddington Bear or Dracula. The children don't have their usual classes - they play games and they also (6) ____ 

Why do students like World Book Day?

Students like this special day because it's (7) ____  and different. It's also a lot of (8) ____ !

Phương pháp giải:

Name of special day

(Tên của ngày đặc biệt)

World Book Day

(Ngày sách thế giới)

When

(khi nào)

March, Thursday

(tháng 3, thứ năm)

What students celebrate

(học sinh kỷ niệm điều gì)

books, famous people in books

(sách, những người nổi tiếng trong sách)

What students do

(học sinh làm gì)

wear costumes, do quizzes

(mặc trang phục, làm các câu đố)

Why it is popular

(tại sao nó phổ biến)

interesting, fun

(thú vị, niềm vui)

Lời giải chi tiết:

WORLD BOOK DAY by Ross Lewis

When is World Book Day?

 Every year in the UK there's a celebration called World Book Day. This special day is always in March and it's normally on a Thursday.

What is on Book Day? 

On World Book Day schoolchildren celebrate books and famous people in books.

What do schoolchildren do on World Book Day?

A lot of students wear costumes to school - for example, they are Harry Potter, Paddington Bear or Dracula. The children don't have their usual classes - they play games and they also do quizzes.

Why do students like World Book Day?

Students like this special day because it's interesting and different. It's also a lot of fun!

Tạm dịch:

NGÀY SÁCH THẾ GIỚI của Ross Lewis

Ngày Sách Thế giới là khi nào?

Hàng năm ở Vương quốc Anh có một lễ kỷ niệm được gọi là Ngày Sách Thế giới. Ngày đặc biệt này luôn diễn ra trong tháng Ba và thường là vào thứ Năm.

Ngày Sách là gì?

Nhân Ngày Sách Thế giới, học sinh tôn vinh những cuốn sách và những người nổi tiếng về sách.

Học sinh làm gì trong Ngày Sách Thế giới?

Rất nhiều học sinh mặc trang phục đến trường - chẳng hạn như Harry Potter, Gấu Paddington hay Dracula. Bọn trẻ không có lớp học bình thường - chúng chơi trò chơi và chúng cũng làm các câu đố.

Tại sao học sinh thích Ngày sách thế giới?

Học sinh thích ngày đặc biệt này vì nó thú vị và khác biệt. Nó cũng rất nhiều niềm vui!

Bài 4

4. Write a description of a special day at your school. Use the text in exercise 3 to help you. 

(Viết mô tả về một ngày đặc biệt ở trường của bạn. Sử dụng văn bản trong bài tập 3 để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

THE TEACHER’S DAY

Every year in Vietnam there's a celebration called The Teacher’s Day. This special day is on November 20th

On The Teacher’s Day schoolchildren express their respect to their teacher. 

Different schools celebrate Teacher's day in different ways. Students do various things to celebrate such as singing songs, dancing, and also giving flowers to their teachers.

Students like this special day because it's an occasionto appreciate and value the teachers for their sacrifices.

Tạm dịch:

NGÀY NHÀ GIÁO

Hàng năm ở Việt Nam có một lễ kỷ niệm được gọi là Ngày nhà giáo. Ngày đặc biệt này là vào ngày 20 tháng 11.

Vào Ngày Nhà giáo, học sinh bày tỏ lòng kính trọng đối với giáo viên của mình.

Các trường khác nhau kỷ niệm Ngày Nhà giáo theo những cách khác nhau. Học sinh làm nhiều việc khác nhau để kỷ niệm như hát các bài hát, nhảy múa và tặng hoa cho giáo viên của chúng.

Học sinh thích ngày đặc biệt này vì đây là dịp để tri ân và trân trọng những hy sinh của thầy cô.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí