Writing Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp bài tập phần Writing - Unit 1. Town and cities - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Rewrite the sentences with the adjective in the correct place.

(Viết lại các câu với tính từ vào đúng chỗ.)

Prague is a city. (famous) 

Prague is a famous city.

(Prague là 1 thành phố nổi tiếng.)

1. There are some parks near here. (pretty) 

2. The Shard is a building. (modern) 

3. Is there a café in Station Street? (friendly) 

4. This is a shopping centre. (really clean) 

5. That isn't a swimming pool. (very safe) 

6. My school has got a library. (really fantastic)

Lời giải chi tiết:

1. There are some pretty parks near here. 

(Có một vài công viên đẹp gần đây.)

2. The Shard is a modern building. 

(Shard là một tòa nhà hiện đại.)

3. Is there a friendly café in Station Street?

(Có quán cà phê thân thiện nào ở Phố Ga không?)

4. This is a really clean shopping centre. 

(Đây là một trung tâm mua sắm rất sạch sẽ.)

5. That isn’t a very safe swimming pool. 

(Đó không phải là một bể bơi rất an toàn.)

6. My school has got a really fantastic library.

(Trường học của tôi có một thư viện thực sự tuyệt vời.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Order the words to make sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu.)

Is your town nice? very / a / place /Yes, / it's / friendly -> Yes, it's a very friendly place.   

(Thị trấn của bạn có đẹp không? -> Có, nó là một nơi rất thân thiện.)

1. Are these shops good? they / No, / aren't / clean /very 

2. Is this a nice area? are /Yes, / there / squares / pretty / here / some 

3. Is your city modern? it's / really / got / new / shopping centre / a / Yes, 

4. Where are those hotels? street /They're / quiet /a / in 

5. Are there any dangerous areas in that town? safe / they're / No, / very 

6. Where is your house? small / It's / a /town / really/in 

Lời giải chi tiết:

1. Are these shops good? No, they aren’t very clean.

(Những cửa hàng này có tốt không? Không, chúng không sạch lắm.)

2. Is this a nice area? Yes, there are some pretty squares here. 

(Đây có phải là một khu vực đẹp không? Có, có một số quảng trường đẹp ở đây.)

3. Is your city modern? Yes, it’s got a really new shopping centre. 

(Thành phố của bạn có hiện đại không? Vâng, nó có một trung tâm mua sắm rất mới.)

4. Where are those hotels? They’re in a quiet street. 

(Những khách sạn đó ở đâu? Họ đang ở trên một con phố yên tĩnh.)

5. Are there any dangerous areas in that town? No, they’re very safe. 

(Có khu vực nguy hiểm nào trong thị trấn đó không? Không, chúng rất an toàn.)

6. Where is your house? It’s in a really small town.

(Nhà của bạn ở đâu? Nó ở một thị trấn nhỏ.)

Bài 3

3. Read the information about Leeds. Then complete the email.

(Đọc thông tin về Leeds. Sau đó hoàn thành email.)

Visit Leeds!

Come to Leeds in the north of England - it's only 270 km from the capital, London. It's a big city with a population of about 800,000.

Visit Leeds for the fantastic restaurants, and the streets with modern shops - it's really good for shopping!

If you like football, there's the famous Leeds United football team, too.

Leeds is a very exciting city with friendly people. Manchester and Sheffield aren't far by train - but our city is more exciting!

***

Hi Monika, 

Thank you for your email and the description of your city — Prague. My home city is Leeds. It's in the (1)______ and it's only(2) ______ from London. It's a very big city with (3)______ people. 

There are (4)______ and streets (5)______ here — it's a great place for (6)______ ! Leeds has got a (7)______ - Leeds United. I'm one of their fans! I like Leeds because it's a very  (8) ______ place. The people are nice and (9)______ too.

From Leeds there are trains to (10)______  - they aren't (11) ______. I like those cities but I think Leeds is (12)______  exciting!

See you soon,

Holly

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ghé thăm Leeds!

Hãy đến với Leeds ở phía bắc nước Anh - chỉ cách thủ đô London 270 km. Đó là một thành phố lớn với dân số khoảng 800.000 người.

Ghé thăm Leeds để xem những nhà hàng tuyệt vời và những con phố với các cửa hàng hiện đại - thực sự rất tốt để mua sắm!

Nếu bạn thích bóng đá, có đội bóng Leeds United nổi tiếng.

Leeds là một thành phố rất thú vị với những con người thân thiện. Manchester và Sheffield không xa bằng tàu hỏa - nhưng thành phố của chúng tôi thú vị hơn!

Lời giải chi tiết:

1. north of England

2. 270 km

3. 800,000  

4. fantastic restaurants

5. with modern shops

6. shopping

7. football team  

8. exciting  

9. friendly  

10. Manchester and Sheffield  

11. far  

12. more

Hi Monika, 

Thank you for your email and the description of your city — Prague. My home city is Leeds. It's in the north of England and it's only 270 km from London. It's a very big city with 800,000 people. 

There are fantastic restaurants and streets with modern shops here — it's a great place for shopping! Leeds has got a football team - Leeds United. I'm one of their fans! I like Leeds because it's a very exciting place. The people are nice and friendly too.

From Leeds there are trains to Manchester and Sheffield - they aren't far. I like those cities but I think Leeds is more exciting!

See you soon,

 Holly 

Tạm dịch:

Xin chào Monika,

Cảm ơn bạn đã gửi email và mô tả về thành phố của bạn - Prague. Thành phố quê hương của tôi là Leeds. Nó ở phía bắc nước Anh và chỉ cách London 270 km. Đó là một thành phố rất lớn với 800.000 người.

Ở đây có các nhà hàng và đường phố tuyệt vời với các cửa hàng hiện đại - đó là một nơi tuyệt vời để mua sắm! Leeds đã có một đội bóng đá - Leeds United. Tôi là một trong những người hâm mộ của họ! Tôi thích Leeds vì đó là một nơi rất thú vị. Mọi người rất tốt và thân thiện.

Từ Leeds có các chuyến tàu đến Manchester và Sheffield - chúng không xa. Tôi thích những thành phố đó nhưng tôi nghĩ Leeds thú vị hơn!

Hẹn sớm gặp lại,

Holly

Bài 4

4. Write an email to a friend about your city. Use the text in exercise 3 to help you. 

(Viết email cho 1 người bạn về thành phố của bạn. Sử dụng văn bản trong bài tập 3 để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

Hi Hannah, 

Thank you for your email and the description of your city -New York. My home city is Ha Noi.

It is located in the center of North Viet Nam. It's a very big city with over 8.400.000 people. It is also the capital of my country. 

It is very beautiful. There are many places of interest such as One Pillar Pagoda, the Temple of Literature, Ha Noi Opera House, President Ho Chi Minh’s Mausoleum and so on.  We can also walk around the Hoan Kiem Lake to enjoy the sights of the city. There are many modern shops here too. Moreover, there is a big national stadium, so I can go there to watch soccer match with my dad. 

For me, Ha Noi is a very amazing place to live. I hope you can visit it one day.

I’m looking forward to hearing from you soon.

Sam.

Tạm dịch:

Chào Hannah,

Cảm ơn bạn đã gửi email và mô tả về thành phố của bạn -New York. Thành phố quê hương tôi là Hà Nội.

Nó nằm ở trung tâm của Bắc Việt Nam. Đó là một thành phố rất lớn với hơn 8.400.000 người. Nó cũng là thủ đô của đất nước tôi.

Nó rất đẹp. Có rất nhiều địa điểm tham quan như Chùa Một Cột, Văn Miếu, Nhà hát lớn Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, v.v. Chúng ta cũng có thể đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm để thưởng ngoạn các thắng cảnh của thành phố. Ở đây cũng có nhiều cửa hàng hiện đại. Hơn nữa còn có sân vận động quốc gia lớn nên em có thể cùng bố đến đó xem đá bóng.

Đối với tôi, Hà Nội là một nơi rất tuyệt vời để sống. Tôi hy vọng bạn có thể ghé thăm nó vào một ngày nào đó.

Tôi rất mong sớm nhận được phản hồi từ bạn.

Sam.


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.