Cumulative Review: Starter unit - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp các bài tập phần: Cumulative Review: Starter unit - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look at the photo. What are the people doing? Do you like the look of this sport? Why? Why not?

(Nhìn vào bức hình. Mọi người đang làm gì? Bạn có thích vẻ ngoài  của môn thể thao này không? Tại sao? Tại sao không?)


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Blog bóng chuyền bãi biển của Jasmine

Thứ bảy ngày 25 tháng sáu

Hôm nay là một ngày quan trọng - chúng tôi đã tập luyện trong bảy giờ! Tại sao? Chúng tôi có một cuộc thi bóng chuyền bãi biển lớn vào ngày mai! Có tám đội tham gia tranh tài với các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong nước. Mỗi đội đều có hai cầu thủ. Tôi ở trong đội với Naomi - cô ấy thực sự rất giỏi!

Chúng tôi bắt đầu lúc 8h30 sáng nay - Tôi không ngại dậy sớm! Đầu tiên, chúng tôi đã đạp xe trong hai tiếng. Tôi thích đi xe đạp - đó là bài tập thể dục tốt và bạn có thể trở nên rất khỏe mạnh. Tiếp theo, chúng tôi tập bóng chuyền bãi biển - đây là một trò chơi nhanh và bạn cần phải di chuyển và nhảy mọi lúc!

Lúc 12h30, chúng tôi mệt mỏi, đói và khát, vì vậy chúng tôi đã có một bữa trưa lành mạnh - điều quan trọng là phải có một chế độ ăn uống tốt khi bạn chơi thể thao nhiều!

Vào buổi chiều, chúng tôi chơi các trận đấu với bạn bè, và chúng tôi xem một số cầu thủ khác. Tôi rất háo hức về cuộc thi ngày mai!

Lời giải chi tiết:

They’re playing beach volleyball.

Yes, I like because it is interesting and good for our health.

Bài 2

2. Read the sports blog. Why is Jasmine training? 

(Đọc blog thể thao. Tại sao Jasmine lại luyện tập?)

Lời giải chi tiết:

She’s training because she’s in a beach volleyball competition tomorrow.

(Cô ấy đang tập luyện vì ngày mai cô ấy sẽ tham gia một cuộc thi bóng chuyền bãi biển.)

Bài 3

 3. Read the text again. Correct the sentences.

(Đọc lại văn bản. Sửa lại các câu.)

In the competition, there are seven teams.                             eight

1. Naomi is quite good at beach volleyball. 

2. Jasmine hates getting up early in the morning.

3. Jasmine loves swimming because she wants to be fit.

4. Beach volleyball is a slow sport. 

5. Jasmine had unhealthy food for lunch. 

6. Jasmine and Naomi played matches in the morning.

7. Jasmine isn't very excited about the competition. 

Lời giải chi tiết:

1. Naomi is quite good at beach volleyball. really

2. Jasmine hates getting up early in the morning. doesn’t mind

3. Jasmine loves swimming because she wants to be fit. cycling

4. Beach volleyball is a slow sport. fast

5. Jasmine had unhealthy food for lunch. healthy

6. Jasmine and Naomi played matches in the morning. afternoon

7. Jasmine isn't very excited about the competition. is

Bài 4

 4. Jasmine talks to her friend Sia about the beach volleyball competition. Who were the champions? 

(Jasmine nói chuyện với bạn cô Sia về cuộc thi bóng chuyền bãi biển. Ai là nhà vô địch?)


Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Sia: Hello, Jasmine! How are things? 

Jasmine: Oh hi, Sia! Good, thanks. 

Sia: How was your weekend?

Jasmine: It was great, thanks. You know I’m really into beach volleyball? 

Sia: Mm hm. 

Jasmine: Well, I was in a big competition in Brighton on Sunday. 

Sia: Really? Was it good? 

Jasmine: Yeah, it was a lot of fun. And it was really popular ... there were hundreds of players and fans there. My mum and dad came, too, of course, and my sister. We were there all day. 

Sia:Great! And what about your team? Were you the winners? 

Jasmine: Well, we won our first three matches in the morning, so we were in the final in the afternoon. But we were very tired, and the other team were better than us. So, in the end, they won. But it was a very exciting match. 

Sia: That’s good news you were in the final. 

Jasmine: Thanks. Why don’t you come with us next time? There’s another competition soon. I think it’s in the last week of July. 

Sia:Sure. Why not? Text me when you’re going. 

Jasmine: OK. See you soon. Bye!

Tạm dịch bài nghe:

Sia: Xin chào, Jasmine! Mọi thứ thế nào?

Jasmine: Ồ, chào Sia! Khỏe cảm ơn.

Sia: Cuối tuần của bạn thế nào?

Jasmine: Thật tuyệt, cảm ơn. Bạn biết tôi thực sự thích bóng chuyền bãi biển chứ?

Sia: Mm hm.

Jasmine: Chà, tôi đã tham gia một cuộc thi lớn ở Brighton vào Chủ nhật.

Sia: Thật không? Nó tốt chứ?

Jasmine: Đúng vậy, rất vui. Và nó thực sự phổ biến ... có hàng trăm người chơi và người hâm mộ ở đó. Tất nhiên, bố và mẹ tôi cũng đến, và cả chị gái tôi. Chúng tôi đã ở đó cả ngày.

Sia: Tuyệt vời! Còn đội của bạn thì sao? Các bạn có phải là người chiến thắng?

Jasmine: Chà, chúng tôi đã thắng ba trận đầu tiên vào buổi sáng, vì vậy chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết vào buổi chiều. Nhưng chúng tôi đã rất mệt, và đội khác giỏi hơn chúng tôi. Vì vậy, cuối cùng, họ đã giành chiến thắng. Nhưng đó là một trận đấu rất hấp dẫn. 

Sia:  Đó là tin tốt khi bạn đã có mặt trong trận chung kết.

Jasmine: Cảm ơn. Tại sao bạn không đến với chúng tôi lần tới nhỉ? Sắp có một cuộc thi khác. Tôi nghĩ đó là vào tuần cuối cùng của tháng Bảy.

Sia: Chắc chắn rồi. Tại sao không? Nhắn tin cho tôi khi bạn đi.

Jasmine: Được rồi. Hẹn sớm gặp lại. Tạm biệt!

Lời giải chi tiết:

The other team were the champions.

(Các đội khác là nhà vô địch.)

Bài 5

5. Listen again and write True or False.

(Nghe lại và viết Đúng hoặc Sai.)


Jasmine ........ 

had fun at the competition.                     True

1. went with her parents and her brother. 

2. was at the competition all day.

3. won the first four matches with her team.

4. was in the final of the competition.

5. is in a beach volleyball competition in August. 

Lời giải chi tiết:

1. False   

2. True   

3. False   

4. True   

5. False

1. False (Jasmine went with her parents and her sister.)

(Jasmine đã đi cùng bố mẹ và anh trai của cô ấy.)

Bài 6

 6. Imagine you are in a big competition. Write a blog about the day before the competition and how you prepare for it. 

(Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một cuộc thi lớn. Viết blog về một ngày trước cuộc thi và cách bạn chuẩn bị cho nó.)

THINK AND PLAN

1. What competition are you in?

2. How long did you prepare for it?

3. How many people and fans are there at the competition?

4. What did you do in the morning and the afternoon to prepare? 

WRITE Use the text in exercise 2 and the writing guide below to help you. 

VIẾT.(Sử dụng văn bản trong bài tập 2 và phần hướng dẫn soạn văn dưới đây để giúp bạn.)

Paragraph 1: Today was an important day ... 

Paragraph 2: We started at ... First, ...

Paragraph 3: At 12.30, .... 

Lời giải chi tiết:

Today was an important day - we trained for five hours! Why? We've got a big football competition tomorrow! There are six teams in the competition with the best young players in the town. Every team has got eleven players. All members in my team are really good and fit!

We started at 7.30 this morning to prepare for it. First, we did gentle exercises to help our body be more flexible after a long sleep. We needed to warm up carefully and relax our body comfortably to relieve anxiety before officially entering the match. Next, we jogged around the stadium. Then we practiced passing the ball. This helped our muscles to be ready for every ball.

At 11.30 we were tired and hungry, so we had a healthy lunch - it's important to have a good diet when you're doing a lot of sport!

The workout was done at 3.00 p.m. and I felt good and ready for tomorrow's match.

Tạm dịch:

Hôm nay là một ngày quan trọng - chúng tôi đã tập luyện trong năm giờ! Tại sao? Chúng tôi có một cuộc thi bóng đá lớn vào ngày mai! Có sáu đội trong cuộc thi với các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong thị trấn. Mỗi đội có mười một người chơi. Tất cả các thành viên trong nhóm của tôi thực sự tốt và khỏe!

Chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 sáng nay để chuẩn bị cho nó. Đầu tiên, chúng ta thực hiện các bài tập nhẹ nhàng để giúp cơ thể dẻo dai hơn sau một giấc ngủ dài. Chúng tôi cần khởi động kỹ lưỡng và thả lỏng cơ thể thoải mái để giải tỏa lo lắng trước khi chính thức bước vào trận đấu. Tiếp theo, chúng tôi chạy bộ quanh sân vận động. Sau đó, chúng tôi thực hành chuyền bóng. Điều này đã giúp các cơ của chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi pha bóng.

Lúc 11 giờ 30, chúng tôi mệt và đói, vì vậy chúng tôi đã có một bữa trưa lành mạnh - điều quan trọng là phải có một chế độ ăn uống tốt khi bạn chơi thể thao nhiều!

Bài tập kết thúc lúc 3 giờ chiều và tôi cảm thấy tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.