Language focus: Question words (Where ...?, What ...?, Who ...?), Conjunctions (and, or, but) Starter Unit SBT Tiếng Anh 6 – Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp bài tập phần Language focus: Question words (Where ...?, What ...?, Who ...?), Conjunctions (and, or, but) Starter Unit SBT Tiếng Anh 6 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

Who / What 's the answer to this question?

(Câu trả lời cho câu hỏi này là gì?)

1. Who /What's the new student in our class?

2. What / Where's your friend from?

3. Who / What's your name?

4. What / Who's your English teacher?

5. Where /Who's my school bag?

6. Who / What's the currency of that country? 

Phương pháp giải:

- where: đâu

- what: gì, cái gì

- who: ai

Lời giải chi tiết:

1. Who's the new student in our class?

(Ai là học sinh mới trong lớp của chúng ta?)

2. Where's your friend from?

(Bạn của bạn đến từ đâu?)

3. What's your name?

(Tên của bạn là gì?)

4. Who's your English teacher?

(Ai là giáo viên tiếng Anh của bạn?)

5. Where's my school bag?

(Cặp của tôi đâu?)

6. What's the currency of that country? 

 (Đơn vị tiền tệ của quốc gia đó là gì?)

Bài 2

2. Complete the quiz questions with Where, What or Who and is or are. Then choose the correct answers.

(Hoàn thành các câu hỏi đố vui với Where, What hoặc Who và is hoặc are. Sau đó chọn các câu trả lời đúng.)

QUIZ

Where's the Formula 1 star Lewis Hamilton from? - He's from the UK.

(Formula 1 star Lewis Hamilton từ đâu đến? - Anh ấy đén từ Anh.)

a. the USA                       b. the UK                         c. Australia

1. ................. the capital of Việt Nam? - It's.................

a. Hội An                         b. Hà Nội                          c.  Huế

2.......... Elsa and Anna? - They're the stars of the film...........

a. Frozen                        b. How to Train your Dragon           c. Toy Story

3...........the Statue of Liberty? - It's in...........

a. India                         b. Mexico                               c. the USA

4...........Maria Sharapova? - She's a popular...........star from Russia

a. tennis                        b. basketball                          c. cycling

5...........the currency of the USA? - It's the...........

a. yen                            b. dollar                                 c. dinar

Lời giải chi tiết:

1. Where’s / b. Hà Nội  

2. Who are / a. Frozen  

3. Where’s / c. the USA  

4. Who’s / a. tennis 

5. What’s / b. dollar

QUIZ

(CÂU ĐỐ)

Where's the Formula 1 star Lewis Hamilton from? - He's from the UK.

(Ngôi sao Công thức 1 Lewis Hamilton đến từ đâu? - Anh ấy đến từ Vương quốc Anh.)

1. Where’s the capital of Việt Nam? - It's Hà Nội.

(Thủ đô của Việt Nam ở đâu? Đó là Hà Nội.)

2. Who are Elsa and Anna? - They're the stars of the film Frozen.    

(Elsa và Anna là ai? - Họ là những ngôi sao của bộ phim Frozen.)

3. Where’s the Statue of Liberty? - It's in the USA.

(Tượng Nữ thần Tự do ở đâu? - Nó ở Mỹ.)

4. Who’s Maria Sharapova? - She's a popular tennis star from Russia.

(Maria Sharapova là ai? - Cô ấy là một ngôi sao quần vợt nổi tiếng đến từ Nga.)

5. What’s the currency of the USA? - It's the dollar

(Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là gì? - Đó là đồng đô la.)

Bài 3

3. Write questions using Where, What or Who and the words in the box. Write answers that are true for you.

(Viết các câu hỏi sử dụng Where, What hoặc Who và các từ trong hộp. Viết câu trả lời đúng với bạn.)

your desk                        your friend                        your home                          your name     

your favourite film star / sports star                       your favourite food / sport

What's your name? - It's Selin.

(Tên bạn là gì? - Tên mình là Selin.)

Phương pháp giải:

- your desk: bàn làm việc của bạn

- your friend: bạn của bạn

- your home: nhà của bạn

- your name: tên của bạn

- your favourite film star / sports star: ngôi sao điện ảnh / ngôi sao thể taho yêu thích của bạn                

- your favourite food / sport: món ăn / môn thể thao yêu thích của bạn

Lời giải chi tiết:

1. Where’s your desk? - It’s next to the window.

(Bàn làm việc của bạn ở đâu? Nó ở bên cạnh cửa sổ.)

2. Where’s your friend from? - She’s from India.

(Bạn của bạn đến từ đâu? Cô ấy đến từ Ấn Độ.)

3. Where’s your home? - It’s on Maple street.

(Nhà của bạn ở đâu? Nó nằm trên đường Maple.)

4. Who’s your favourite film star? - He’s Tom Cruise.

(Ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn là ai? Anh ấy là Tom Cruise.)

5. Who’s your favourite sports star? - He’s Lionel Messi.

(Ngôi sao thể thao yêu thích của bạn là ai? Anh ấy là Lionel Messi.)

6. What’s your favourite food? - It’s pizza.

(Món ăn yêu thích của bạn là gì? Đó là bánh pizza.)

7. What’s your favourite sport? - It’s tennis.

(Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Đó là quần vợt.)

Bài 4

Conjunctions: and, or, but

(Liên từ : và, hoặc, nhưng)

4. Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

I'm into skateboarding but  /or I'm not interested in cycling.

(Tôi thích trượt ván nhưng tôi không thích đi xe đạp.)

1. I really like photography but /and reading.

2. “Where's your coat?” “I'm not sure. It's in my bag and/or it's in my room.”

3. I've got a notebook with me, or/but I haven't got a pen.

4. “Who's your favorite film star? Is it Jennifer Lawrence or/but Leonardo DiCaprio?”

5. Emma has got a mobile phone, but/or she hasn't got a Laptop.

6. My friends' names are Karen and/or Jessica.

Phương pháp giải:

- and: và

- or: hoặc

- but: nhưng

Lời giải chi tiết:

1. and         

2. or

3. but

4. or

5. but

6. and

1. I really like photography and reading.

(Tôi thực sự thích nhiếp ảnh và đọc sách.)

2. “Where's your coat?” “I'm not sure. It's in my bag or it's in my room.”

("Áo khoác của bạn đâu?" "Tôi không chắc. Nó ở trong túi của tôi hoặc nó ở trong phòng của tôi ”.)

3. I've got a notebook with me, but I haven't got a pen.

(Tôi có một cuốn vở, nhưng tôi không có bút.)

4. “Who's your favorite film star? Is it Jennifer Lawrence or Leonardo DiCaprio?”

(“Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn? Đó là Jennifer Lawrence hay Leonardo DiCaprio?”)

5. Emma has got a mobile phone, but she hasn't got a laptop.

(Emma có điện thoại di động, nhưng cô ấy không có máy tính xách tay.)

6. My friends' names are Karen and Jessica.

(Tên những người bạn của tôi là Karen và Jessica.)

Bài 5

5. Complete the text with and, or, but. 

(Hoàn thành văn bản bằng and, or, but.)

Hi,

My name's Nick and I'm twelve years old. I'm from Glasgow in Scotland. I've got a brother - his name is Andy - (1)............ I haven't got a sister. Andy (2)...............I are students at Milton School in Glasgow.

My parents are teachers, (3)............ they aren't teachers at my school. My mum is a Spanish teacher (4)..........my dad is a sports teacher.

I'm into art (5).......... sport, especially football. I like basketball, (6).......... I'm not very good at it! What's your favourite sport? Is it football (7).......... basketball?

Message me (8)..........email me soon.

Nick

Lời giải chi tiết:

1. but

2. and

3. but

4. and

5. and

6. but

7. or

8. or

Hi,

My name's Nick and I'm twelve years old. I'm from Glasgow in Scotland. I've got a brother - his name is Andy - (1) but I haven't got a sister. Andy (2) and I are students at Milton School in Glasgow.

My parents are teachers, (3) but they aren't teachers at my school. My mum is a Spanish teacher (4) and my dad is a sports teacher.

I'm into art (5) and sport, especially football. I like basketball, (6) but I'm not very good at it! What's your favourite sport? Is it football or (7) basketball?

Message me or (8) email me soon.

Nick

Tạm dịch:

Chào,

Tên tôi là Nick và tôi 12 tuổi. Tôi đến từ Glasgow ở Scotland. Tôi có một anh trai - anh ấy tên là Andy - nhưng tôi không có em gái. Andy và tôi là học sinh trường Milton ở Glasgow.

Cha mẹ tôi là giáo viên, nhưng họ không phải là giáo viên ở trường của tôi. Mẹ tôi là giáo viên tiếng Tây Ban Nha và bố tôi là giáo viên thể thao.

Tôi đam mê nghệ thuật và thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tôi thích bóng rổ, nhưng tôi không giỏi môn này lắm! Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Đó là bóng đá hay bóng rổ?

Nhắn tin cho tôi hoặc gửi email cho tôi sớm nhé.

Nick

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.