Trả lời câu hỏi mục 1 trang 16 SGK Địa lí 8


Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.

Đề bài

Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng 5.1, nhận xét:

- Số dân của châu Á so với các châu khác và thế giới.

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và thế giới.

Lời giải chi tiết

- Về số dân:

+ Năm 1950 - 2002, châu Á luôn có số dân lớn hơn tất cả các châu lục khác.

+ Dân số châu Á chiếm 60,6% dân số thế giới (năm 2002).

- Tỉ lệ gia tăng dân số:

+ Tỉ lệ tăng tự nhiên của châu Á năm 2002 đứng thứ 3 so với các châu lục khác (sau châu Phi - 2,4% và châu Mĩ 1,4%).

+ Tỉ lệ tăng tự nhiên của châu Á khá cao và bằng tỉ lệ tăng tự nhiên của thế giới với 1,3% (năm 2002).


Bình chọn:
4.5 trên 176 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí