Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Sự phức tạp, đa dạng của tự nhiên nước ta đã được thể hiện rõ...

Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp

Sự phức tạp, đa dạng của tự nhiên nước ta đã được thể hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ và trong từng thành phần tự nhiên với nhiều loại đất, đá, khí hậu, sinh vật...
Sự phối hợp của các thành phần tự nhiên đã làm tăng thêm tính đa dạng, phức tạp của toàn bộ cảnh quan tự nhiên.
Cảnh quan tự nhiên nước ta vừa có những tính chất chung thống nhất vừa có sự phân hóa nội bộ tạo thành các miền tự nhiên khác nhau.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu