Quan sát bảng 21, nêu nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 91 SGK Địa lí 12

Đề bài

Quan sát bảng 21(trang 91 sgk Địa lí 12), nêu nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta.


Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Tỉ lệ hộ gia đình hoạt động theo ngành nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất (trên 70%), tuy nhiên đang giảm dần trong giai đoạn gần đây (từ 80,9% xuống 71%).

- Tỉ lệ hộ công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng thấp nhất với 5,8% , (năm 2001) 7và đã tăng nhanh lên 10% (năm 2006).

- Tỉ lệ hộ dịch vụ có tỉ trọng các hộ sản xuất cao thứ 2 (10,6% năm 2001) và tăng lên 14,8% (năm 2006).

⟹ Chứng tỏ hoạt động phi nông nghiệp đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu