Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Dựa vào hình 30 (SGK trang 133) hoặc Dựa vào hình 30 (SGK trang 133) hoặc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 131 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 30 (SGK trang 133), hãy Dựa vào hình 30 (SGK trang 133), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trag 132 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 134 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải

Giải bài tập Bài 1 trang 136 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng số liệu cơ cấu vận tải Dựa vào bảng số liệu cơ cấu vận tải

Giải bài tập Bài 2 trang 136 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của

Giải bài tập Bài 3 trang 136 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 31.2 (SGK trang 138), Quan sát hình 31.2 (SGK trang 138),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nhận xét và giải thích tình hình Hãy nhận xét và giải thích tình hình

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138), Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, sơ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, sơ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142), Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị

Giải bài tập Bài 1 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập

Giải bài tập Bài 2 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Chứng minh rằng tài nguyên du lịch Chứng minh rằng tài nguyên du lịch

Giải bài tập Bài 3 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và

Giải bài tập Bài 4 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài