Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Lý thuyết vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Lý thuyết vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 30 (SGK trang 133) hoặc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 131 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 30 (SGK trang 133), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trag 132 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 134 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải

Giải bài tập Bài 1 trang 136 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu vận tải

Giải bài tập Bài 2 trang 136 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của

Giải bài tập Bài 3 trang 136 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Lý thuyết vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Lý thuyết vấn đề phát triển thương mại, du lịch Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quan sát hình 31.2 (SGK trang 138),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nhận xét và giải thích tình hình

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, sơ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị

Giải bài tập Bài 1 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập

Giải bài tập Bài 2 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Chứng minh rằng tài nguyên du lịch

Giải bài tập Bài 3 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và

Giải bài tập Bài 4 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Atlat Địa lí Việt Nam trang 25_Du lịch

Du lịch (Việt Nam)

Xem chi tiết

Thương mại

Sau khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới, cả nước đã.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất