Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Bình chọn:
4.1 trên 42 phiếu
Lý thuyết bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Lý thuyết bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Dựa vào hình 9.3 (SGK trang 43), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 62 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 64 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 64 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường

Giải bài tập Bài 1 trang 67 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy cho biết thời gian hoạt động và

Giải bài tập Bài 2 trang 65 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ

Giải bài tập Bài 3 trang 65 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến

Giải bài tập Bài 4 trang 65 SGK Địa lí 12

Xem lời giải