Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Bình chọn:
4.8 trên 100 phiếu
Lý thuyết vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Lý thuyết vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 150 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK trang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 150 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân tích sức ép về dân số đối

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 151 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Các hạn chế về tự nhiên đã ảnh hưởng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK trang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ

Giải bài tập Bài 1 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng

Giải bài tập Bài 2 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

Giải bài tập Bài 3 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Các thế mạnh chủ yếu của vùng

Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh.

Xem chi tiết

Các hạn chế chủ yếu của vùng

Đồng bằng sông Hồng là vùng có số dân đông nhất.

Xem chi tiết

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

Cùng với công cuộc đổi mới diễn ra trên phạm vi cả nước, cơ cấu kinh tế theo ngành.

Xem chi tiết