Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bình chọn:
4.9 trên 95 phiếu
Quan sát biểu đồ (hình 26.1 SGK Quan sát biểu đồ (hình 26.1 SGK

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 26.2 (SGK trang 115) Dựa vào hình 26.2 (SGK trang 115)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Chứng minh rằng cơ cấu ngành của Chứng minh rằng cơ cấu ngành của

Giải bài tập bài 1 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao nước ta có sự chuyển dịch Tại sao nước ta có sự chuyển dịch

Giải bài tập Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Chứng minh rằng cơ cấu vốn công Chứng minh rằng cơ cấu vốn công

Giải bài tập Bài 3 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công

Giải bài tập Bài 4 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 118 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích những thế mạnh về tự Hãy phân tích những thế mạnh về tự

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy giải thích vì sao công nghiệp Hãy giải thích vì sao công nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao công nghiệp năng lượng lại Tại sao công nghiệp năng lượng lại

Giải bài tập Bài 1 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định các nhà máy thủy điện Hãy xác định các nhà máy thủy điện

Giải bài tập Bài 2 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp

Giải bài tập Bài 3 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định một số điểm công nghiệp Hãy xác định một số điểm công nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao các khu công nghiệp tập trung Tại sao các khu công nghiệp tập trung

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy trình bày những đặc điểm chính Hãy trình bày những đặc điểm chính

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài