Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bình chọn:
4.9 trên 95 phiếu
Lý thuyết cơ cấu ngành công nghiệp

Lý thuyết cơ cấu ngành công nghiệp Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ (hình 26.1 SGK

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 26.2 (SGK trang 115)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Giải bài tập bài 1 trang 117 SGK Địa lí 12

Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng.

Xem lời giải

Tại sao nước ta có sự chuyển dịch

Giải bài tập Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Chứng minh rằng cơ cấu vốn công

Giải bài tập Bài 3 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công

Giải bài tập Bài 4 trang 117 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Lý thuyết vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Phần 1

Lý thuyết vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Phần 2

Lý thuyết vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 118 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân tích những thế mạnh về tự

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy giải thích vì sao công nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 124 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao công nghiệp năng lượng lại

Giải bài tập Bài 1 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định các nhà máy thủy điện

Giải bài tập Bài 2 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp

Giải bài tập Bài 3 trang 124 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Lý thuyết vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Lý thuyết vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất