Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bình chọn:
4.5 trên 73 phiếu
Lý thuyết vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Lý thuyết vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ

Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tạo ra thế mở cửa.

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 161 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 163 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định trên hình 36 (SGK trang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 165 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân tích những thuận lợi và

Giải bài tập Bài 1 trang 166 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vấn đề lương thực, thực phẩm trong

Giải bài tập Bài 2 trang 166 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 36 (hoặc Atlal Địa lí Việt

Giải bài tập Bài 3 trang 166 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Atlat Địa lí Việt Nam trang 28_Vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên

Xem chi tiết

Khái quát chung về Duyên hải Nam

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Xem chi tiết

Phát triển tổng hợp kinh tế biển

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ đều giáp biển. Có thể nói thiên nhiên đã ban tặng vùng này nhiều ưu ái trong phát triển kinh tế biển.

Xem chi tiết

Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng

Ở Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành được chuỗi các trung tâm công nghiệp, lớn nhất là Đà Nẵng.

Xem chi tiết