Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bình chọn:
4.5 trên 98 phiếu
Lý thuyết vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lý thuyết vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 185 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 186 SGK Địa lí 12

1. Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp? 2. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước?

Xem lời giải

Dựa vào hình 41.3 (SGK trang 188), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 188 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí

Giải bài tập Bài 1 trang 189 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Phân tích các thế mạnh và hạn chế về

Giải bài tập Bài 2 trang 189 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên

Giải bài tập Bài 3 trang 189 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Các bộ phận hợp thành đồng bằng

Vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết

Các thế mạnh và hạn chế chủ yếu

Thế mạnh: Đất là tài nguyên quan trọng hàng đầu của Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem chi tiết

Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở

So với Đồng bằng sông Hồng, thiên nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem chi tiết