Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung? Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của mỗi trung tâm. Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của mỗi trung tâm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp. Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Giải bài tập Bài 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.

Giải bài tập Bài 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Căn cứ vào kiến thức đã có, bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta. Căn cứ vào kiến thức đã có, bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

Giải bài tập Bài 3 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay