Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định một số điểm công nghiệp Hãy xác định một số điểm công nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao các khu công nghiệp tập trung Tại sao các khu công nghiệp tập trung

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy trình bày những đặc điểm chính Hãy trình bày những đặc điểm chính

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Trình bày những đặc điểm chính của Trình bày những đặc điểm chính của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Giải bài tập Bài 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
So sánh các hình thức tổ chức lãnh So sánh các hình thức tổ chức lãnh

Giải bài tập Bài 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Căn cứ vào kiến thức đã có, bản đồ Căn cứ vào kiến thức đã có, bản đồ

Giải bài tập Bài 3 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết


Gửi bài