Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Lý thuyết vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Lý thuyết vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định một số điểm công nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao các khu công nghiệp tập trung

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 126 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy trình bày những đặc điểm chính

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Trình bày những đặc điểm chính của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Giải bài tập Bài 1 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

So sánh các hình thức tổ chức lãnh

Giải bài tập Bài 2 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Căn cứ vào kiến thức đã có, bản đồ

Giải bài tập Bài 3 trang 127 SGK Địa lí 12

Xem lời giải