Bài 6 - 7. Đất nước nhiều đồi núi

Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu
Dựa vào kiến thức đã học và hình 6, hãy Dựa vào kiến thức đã học và hình 6, hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 29 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy lấy ví dụ để chứng minh tác động của Hãy lấy ví dụ để chứng minh tác động của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 29 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 6, xác định các cánh cung núi Quan sát hình 6, xác định các cánh cung núi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 30 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 30 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 6, nhận xét sự khác nhau về Dựa vào hình 6, nhận xét sự khác nhau về

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 30 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.

Giải bài tập Bài 1 trang 32 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa

Giải bài tập Bài 2 trang 32 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng

Giải bài tập Bài 3 trang 32 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học và quan sát hình 6, Dựa vào kiến thức đã học và quan sát hình 6,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền

Giải bài tập Bài 2 trang 35 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nêu những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên Nêu những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên

Giải bài tập Bài 3 trang 35 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết


Gửi bài