Đặc điểm chung của tự nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 85 phiếu
Xác định vị trí của các dãy núi, đỉnh núi

Giải bài tập Bài 1 trang 56 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Lý thuyết đất nước nhiều đồi núi - Phần 1

Lý thuyết đất nước nhiều đồi núi Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết đất nước nhiều đồi núi - Phần 2

Lý thuyết đất nước nhiều đồi núi SGK Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học và hình 6, hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 29 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy lấy ví dụ để chứng minh tác động của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 29 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quan sát hình 6, xác định các cánh cung núi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 30 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 30 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 6, nhận xét sự khác nhau về

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 30 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa

Giải bài tập Bài 2 trang 32 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng

Giải bài tập Bài 3 trang 32 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 SGK Địa lí 12

Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học và quan sát hình 6,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Địa lí 12

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất?

Xem lời giải

Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền

Giải bài tập Bài 2 trang 35 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Giải bài tập Bài 3 trang 35 SGK Địa lí 12

Nêu những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi và khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta?

Xem lời giải

Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7_Bản đồ hình thể Việt Nam

Bản đồ hình thể Việt Nam

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất