Bài 11 - 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bình chọn:
4.8 trên 69 phiếu
Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Quan sát trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 49 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Giải bài tập Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh

Giải bài tập Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo Nêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo

Giải bài tập Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 12 và các kiến thức đã học, hãy Dựa vào hình 12 và các kiến thức đã học, hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên Hãy lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Điền nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau: Điền nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:

Giải bài tập Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên. Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên.

Giải bài tập Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết


Gửi bài