Bài 11 - 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bình chọn:
4.5 trên 83 phiếu
Lý thuyết thiên nhiên phân hóa đa dạng - Phần 1

Lý thuyết thiên nhiên phân hóa đa dạng Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết thiên nhiên phân hóa đa dạng - Phần 2

Lý thuyết thiên nhiên phân hóa đa dạng Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 48 SGK Địa lí 12

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 49 SGK Địa lí 12

1. Quan sát trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Át lát Địa lí Việt Nam), nhận xét sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây? 2. Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó? 3. Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên?

Xem lời giải

Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Giải bài tập Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh

Giải bài tập Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo

Giải bài tập Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 12 và các kiến thức đã học, hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Điền nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:

Giải bài tập Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên.

Giải bài tập Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Thiên nhiên phân hóa theo Bắc-Nam

Phân lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra).

Xem chi tiết

Thiên nhiên phân hóa theo độ cao

Thiên nhiên nước ta có 3 đai cao.

Xem chi tiết

Các miền địa lí tự nhiên

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Xem chi tiết