Bình chọn:
4.8 trên 24 phiếu
Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta. Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 31.2 (SGK trang 138), hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2005. Quan sát hình 31.2 (SGK trang 138), hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2005.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005. Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta. Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, sơ đồ hình 31.4 (SGK trang 140) và hình 31.5 (SGK trang 141), hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, sơ đồ hình 31.4 (SGK trang 140) và hình 31.5 (SGK trang 141), hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142), hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta. Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142), hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét.

Giải bài tập Bài 1 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

Giải bài tập Bài 2 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Chứng minh rằng tài nguyên du lịch Chứng minh rằng tài nguyên du lịch

Giải bài tập Bài 3 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách là một người hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch xuyên Việt (tài nguyên du lịch, các trung tâm du lịch trên tuyến này). Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách là một người hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch xuyên Việt (tài nguyên du lịch, các trung tâm du lịch trên tuyến này).

Giải bài tập Bài 4 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay