Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu
Lý thuyết vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Lý thuyết vấn đề phát triển thương mại, du lịch Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quan sát hình 31.2 (SGK trang 138),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nhận xét và giải thích tình hình

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, sơ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 139 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị

Giải bài tập Bài 1 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập

Giải bài tập Bài 2 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Chứng minh rằng tài nguyên du lịch

Giải bài tập Bài 3 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và

Giải bài tập Bài 4 trang 143 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Atlat Địa lí Việt Nam trang 25_Du lịch

Du lịch (Việt Nam)

Xem chi tiết

Thương mại

Sau khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới, cả nước đã.

Xem chi tiết

Du lịch

Tài nguyên du lịch bao gồm 2 nhóm: Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên nhân văn.

Xem chi tiết