Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Bình chọn:
4.8 trên 73 phiếu
Lý thuyết vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Lý thuyết vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy xác định trên bản đồ Hành chính

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 155 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao có thể nói sự hình thành cơ cấu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hãy phân tích những thuận lợi và khó

Giải bài tập Bài 1 trang 160 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao nói việc phát triển cơ cấu

Giải bài tập Bài 2 trang 160 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định các ngành công nghiệp

Giải bài tập Bài 3 trang 160 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao việc phát triển cơ sở hạ tầng

Giải bài tập Bài 4 trang 160 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Atlat Địa lí Việt Nam trang 27_Vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ

Xem chi tiết

Khái quát chung vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Xem chi tiết

Hình thành cơ cấu nông- lâm –ngư

Ở Duyên hải miền Trung nói chung, Bắc Trung Bộ nói riêng, vấn đề hình thành cơ cấu nông- lâm –ngư nghiệp.

Xem chi tiết

Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát

Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa.

Xem chi tiết