Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Lý thuyết vấn đề phát triển nông nghiệp - Phần 1

Lý thuyết vấn đề phát triển nông nghiệp Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết vấn đề phát triển nông nghiệp - Phần 2

Lý thuyết vấn đề phát triển nông nghiệp Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 22, hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 93 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa ií Việt Nam) hai đồng bằng lớn của nước ta và các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miền Trung

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 93 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học, hãy kể tên một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 93 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta lại đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu sản lượng cà phê

Giải bài tập Bài 3 trang 97 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Cho bảng số liệu sau: hãy phân tích

Giải bài tập Bài 4 trang 97 SGK Địa lí 12

Xem lời giải