Bài 4 - 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu
Giai đoạn Tiền Cambri

Các nghiên cứu địa chất mới nhất xác định Trái Đất được hình thành.

Xem chi tiết

Giai đoạn Cổ kiến tạo

Giai đoạn Cổ kiến tạo là giai đoạn tiếp nối sau giai đoạn Tiền Cambri.

Xem chi tiết

Giai đoạn Tân kiến tạo

Giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn cuối cùng trong lịch sử.

Xem chi tiết

Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất

Giải bài tập Bài 1 trang 23 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn

Giải bài tập Bài 2 trang 23 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có những

Giải bài tập Bài 3 trang 23 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy cho biết kết quả tác động của các quá

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu các đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo

Giải bài tập Bài 1 trang 27 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong

Giải bài tập Bài 2 trang 27 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân

Giải bài tập Bài 3 trang 27 SGK Địa lí 12

Xem lời giải