Bình chọn:
4.8 trên 89 phiếu
Khái quát chung Khái quát chung

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm các tỉnh.

Xem chi tiết
Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng? Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng?

Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tạo ra thế mở cửa.

Xem chi tiết
Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt, lại có mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp, nên ngày càng thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh tế mở Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt, lại có mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp, nên ngày càng thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh tế mở

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính từ Trung du và miền núi Bắc Bộ (có thể lập thành bảng). Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính từ Trung du và miền núi Bắc Bộ (có thể lập thành bảng).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao nói việc phát huy thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc? Tại sao nói việc phát huy thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc?

Giải bài tập Bài 1 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng. Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng.

Giải bài tập Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng. Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng.

Giải bài tập Bài 4 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng. Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng.

Giải bài tập Bài 5 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng sông Hồng. Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 150 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK trang 150), hãy trình bày các thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng. Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK trang 150), hãy trình bày các thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 150 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng. Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 151 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Các hạn chế về tự nhiên đã ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng? Các hạn chế về tự nhiên đã ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK trang 151), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK trang 151), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng? Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?

Giải bài tập Bài 1 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng. Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập Bài 2 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tương lai. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tương lai.

Giải bài tập Bài 3 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước. Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

Giải bài tập Bài 1 trang 154 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét. Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét.

Giải bài tập Bài 2 trang 154 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng Phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Giải bài tập Bài 3 trang 154 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết

Giải bài tập Bài 4 trang 154 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay