Địa lí các vùng kinh tế

Bình chọn:
4.8 trên 90 phiếu
Lý thuyết vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Lý thuyết vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lý thuyết vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy chứng minh nhận định trong SGK:

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao nói việc phát huy thế mạnh

Giải bài tập Bài 1 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân tích khả năng và hiện trạng

Giải bài tập Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ các mỏ

Giải bài tập Bài 4 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm

Giải bài tập Bài 5 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Atlat Địa lí Việt Nam trang 26_Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng

Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng

Xem chi tiết

Khái quát chung

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm các tỉnh.

Xem chi tiết

Khai thác, chế biến khoáng sản và

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản.

Xem chi tiết

Trồng và chế biến cây công nghiệp, cây

Trung du và miền núi Bắc Bộ có phần lớn diện tích đất là feralit.

Xem chi tiết

Chăn nuôi gia súc

Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều đồng cỏ.

Xem chi tiết

Kinh tế biển

Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, thế mạnh này.

Xem chi tiết

Lý thuyết vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Lý thuyết vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 150 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK trang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 150 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân tích sức ép về dân số đối

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 151 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Các hạn chế về tự nhiên đã ảnh hưởng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK trang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất