Địa lí các vùng kinh tế

Bình chọn:
4.8 trên 90 phiếu
Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ

Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tạo ra thế mở cửa.

Xem chi tiết
Hãy chứng minh nhận định trong SGK: Hãy chứng minh nhận định trong SGK:

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao nói việc phát huy thế mạnh Tại sao nói việc phát huy thế mạnh

Giải bài tập Bài 1 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích khả năng và hiện trạng Hãy phân tích khả năng và hiện trạng

Giải bài tập Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ các mỏ Hãy xác định trên bản đồ các mỏ

Giải bài tập Bài 4 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm

Giải bài tập Bài 5 trang 149 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 150 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK trang Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK trang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 150 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích sức ép về dân số đối Hãy phân tích sức ép về dân số đối

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 151 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Các hạn chế về tự nhiên đã ảnh hưởng Các hạn chế về tự nhiên đã ảnh hưởng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK trang Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK trang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ

Giải bài tập Bài 1 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng

Giải bài tập Bài 2 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

Giải bài tập Bài 3 trang 153 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng số liệu 34 (trang 154 SGK): Dựa vào bảng số liệu 34 (trang 154 SGK):

Giải bài tập Bài 1 trang 154 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Cho bảng số liệu: Tính tỉ trọng của Cho bảng số liệu: Tính tỉ trọng của

Giải bài tập Bài 2 trang 154 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Cho bảng số liệu: Phân tích và giải thích Cho bảng số liệu: Phân tích và giải thích

Giải bài tập Bài 3 trang 154 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử

Giải bài tập Bài 4 trang 154 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Hãy xác định trên bản đồ Hành chính

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 155 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài