Bình chọn:
4.2 trên 32 phiếu
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng