Bài 9 - 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 41 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được

Giải bài tập Bài 1 trang 44 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy nhận xét về sự Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy nhận xét về sự

Giải bài tập Bài 2 trang 44 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy so sánh, nhận xét Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy so sánh, nhận xét

Giải bài tập Bài 3 trang 44 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước

Giải bài tập Bài 4 trang 44 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi Hãy nêu ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 45 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm nêu trên ? Vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm nêu trên ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 46 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 46 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu biểu hiện của  thiên nhiên nhiệt đới ẩm Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm

Giải bài tập Bài 1 trang 47 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện

Giải bài tập Bài 2 trang 47 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới

Giải bài tập Bài 3 trang 47 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài