Bài 9 - 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bình chọn:
4.5 trên 112 phiếu
Lý thuyết thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Phần 1

Lý thuyết thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Phần 2

Lý thuyết thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 41 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được

Giải bài tập Bài 1 trang 44 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy so sánh, nhận xét

Giải bài tập Bài 3 trang 44 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước

Giải bài tập Bài 4 trang 44 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Địa lí 12

Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân?

Xem lời giải

Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 45 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm nêu trên ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 46 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 46 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm

Giải bài tập Bài 1 trang 47 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện

Giải bài tập Bài 2 trang 47 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới

Giải bài tập Bài 3 trang 47 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 - Khí hậu

Khí hậu

Xem chi tiết