Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu
Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 190 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy kể tên các ngư trường trọng điểm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 191 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 191 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ các đảo và

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 191 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ các huyện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 192 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã

Giải bài tập Bài 1 trang 194 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 194 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao việc giữ vững chủ quyền của

Giải bài tập Bài 2 trang 194 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến

Thuộc vùng biển nước ta có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ.

Xem chi tiết

Hãy chọn và phân tích một khía cạnh

Giải bài tập Bài 3 trang 194 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vùng biển và thềm lục địa của nước ta

Nước ta có vùng biển rộng lớn.

Xem chi tiết

Khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng

Tại sao phải khai thác tổng hợp.

Xem chi tiết

Tăng cường hợp tác với các nước láng

Biển Đông là biển chung giữa Việt Nam và nhiều nước láng giềng.

Xem chi tiết