Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 55 phiếu
Lý thuyết sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Lý thuyết sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Địa lí 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 59 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lượng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 59 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy cho biết giá trị sử dụng và yêu cầu bảo vệ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng

Giải bài tập Bài 1 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên

Giải bài tập Bài 2 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu các loại tài nguyên khác cần được sử

Giải bài tập Bài 3 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất.

Xem chi tiết

Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác

Tài nguyên nước: Tình trạng ngập lụt vào mùa mưa.

Xem chi tiết

Atlat Địa lí Việt Nam trang 15_Dân cư

Dân cư (Việt Nam)

Xem chi tiết