Địa lí các ngành kinh tế. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu
Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ là do sự phân hoá khí hậu của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 88 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Việc sử dụng đất trong điều kiện nông

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 88 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Quan sát bảng 21 (SGK trang 91), nêu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 91 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Đọc hình 21 (SGK trang 90), nhận xét

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 91 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nền nông nghiệp nhiệt đới có những

Giải bài tập Bài 1 trang 92 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân biệt một số nét khác nhau

Giải bài tập Bài 2 trang 92 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng kể trên. Nhận xét và giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2006

Giải bài tập Bài 3 trang 92 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 22, hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 93 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa ií Việt Nam) hai đồng bằng lớn của nước ta và các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miền Trung

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 93 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học, hãy kể tên một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 93 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta lại đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu sản lượng cà phê

Giải bài tập Bài 3 trang 97 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Cho bảng số liệu sau: hãy phân tích

Giải bài tập Bài 4 trang 97 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Cho bảng số liệu sau: a) Hãy tính tốc độ

Giải bài tập Bài 1 trang 98 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Bài tập 2: a) Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời gian từ 1975 đến 2005

Giải bài tập Bài 2 trang 98 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nhờ các điều kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 104 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất