Bình chọn:
4.8 trên 84 phiếu
Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ là do sự phân hoá khí hậu của nước ta. Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ là do sự phân hoá khí hậu của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 88 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cần chú ý những điều gì? Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cần chú ý những điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 88 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Quan sát bảng 21, nêu nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta Quan sát bảng 21, nêu nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 91 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Đọc hình 21, nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn Đọc hình 21, nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 91 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì ? Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì ? Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới

Giải bài tập Bài 1 trang 92 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá

Giải bài tập Bài 2 trang 92 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng kể trên. Nhận xét và giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2006 Hãy phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng kể trên. Nhận xét và giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2006

Giải bài tập Bài 3 trang 92 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng