Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)


Tóm tắt mục II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục II

II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)

1. Thời kì này diễn ra những biến chuyển quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại. Sự phát triển khoa học - kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với tốc độ cao, làm thay đổi đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của các quốc gia, dân tộc.

2. Chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới (Liên Xô), nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Chỉ trong thời gian ngắn, Liên Xô đã vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, có nền văn hóa, khoa học – kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

3. Phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười và sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai, qua các bước chính:

- Cao trào cách mạng 1918 - 1923 và sự thành lập Quốc tế Cộng sản.

- Phong trào cách mạng những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh (1936 - 1939)

- Cuộc chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

4. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động, dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa phát xít và cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (quy định bởi con đường thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) của các nước đế quốc).

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh kết thúc đã mở ra một thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

ND chính

Trong gần 30 năm (1917 - 1945), nội dung lịch sử thế giới hiện đại nổi bật với những vấn đề chính như:

- Những chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại.

- Chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới.

- Phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới.

- Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động.

- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.