Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Trong gần 30 năm (1917-1945), nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra trên toàn thế giới.

I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

Trong gần 30 năm (1917-1945), nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra trên toàn thế giới. Trong số đó, có những sự kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử thế giới. Chúng ra cùng nhau ôn tập các sự kiến lịch sử cơ bản theo bảng hệ thống kiến thức dưới đây:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu