Nam Trung Bộ và Nam Bộ là miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, mùa đông khô sâu sắc


a) Từ dãy núi Bạch Mã (16° vĩ Bắc) trở vào nam, nhiệt độ trung bình năm đã tăng cao...

2. Miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, mùa khô sâu sắc

a. Nhiệt độ đã tăng cao (so với hai miền trước)

- Nhiệt độ trung bình năm vượt 250C ở vùng núi.

- Biên độ nhiệt năm giảm rõ rệt, khoảng 3 – 70C

- Không có mùa đông lạnh.

b. Chế độ mưa: Không đồng nhất.

- Duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, mùa mưa đến muộn, thời gian ngắn ( tháng 10,11)

 - Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mùa mưa kéo dài 6 tháng, chiếm 80% lượng mưa cả năm, mùa khô hạn thiếu nước nghiêm trọng.