Must (suy luận) so sánh với may/might


This may/migh be the key. (Có lẽ là cái chìa khóa này);This is must be the key (phải là cái chìa khóa này)

Sự khác biệt được hiểu rõ nhất là xem ví dụ sau :

(a) Hãy tưởng tượng chúng ta có ba cái chìa khóa trong một xâu và chúng ta biết rằng một trong ba cái này mở được căn phòng nhỏ. Chúng ta có thể lấy một cái và nói :

This may/migh be the key. (Có lẽ là cái chìa khóa này).

Nhưng sau khi thử hai cái chìa khóa không thành công, chúng ta sẽ lấy cái thứ ba và nói :

This is must be the key (phải là cái chìa khóa này) [không có cái nào khác để chọn cả].

(b) I wonder why Tom hasn’t answered my letter.He may might be ill

(Tôi tự hỏi tại sao Tom đã không trả lời thư của tôi. Có lẽ anh ta bị ốm).

Nhưng nếu Bill không bao giờ có khách. Và nếu có một chiếc xe cứu thương dừng trước cửa nhà anh ta thì người láng giềng có thể nói :

Bill must be ill (Bill chắc là ốm.)

(c) Tương tự. khi liên quan đến một hành động quá khứ:He may liave come by train.

(Có lẽ anh ta đã đến bằng xe lửa)

Nhưng: He must have come by taxi (Anh ta chắc là đến

Bằng xe taxi), câu này ngụ ý anh ta không có sự chọn lựa. Không có phương tiện giao thông khác ở đó.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu