Lý thuyết Việt Nam - Đất nước, con người Địa lí 8


Lý thuyết Việt Nam - Đất nước, con người Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Việt Nam trên bản đồ thế giới

Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

- Việt Nam gắn liền với lục địa Á - Âu và trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có chung biển Đông – một bộ phận của Thái Bình Dương.

- Việt Nam là bộ phận trung tâm tiêu biểu cho khu vực Đông Nam Á về mặt tự nhiên- văn hoá- lịch sử.

+ Tự nhiên: tính chất nhiệt ẩm gió mùa.

+ Lịch sử: Việt Nam có lá cờ đầu trong khu vực chống thực dân Pháp, Nhật, Mỹ giành độc lập dân tộc.

+ Văn hoá: Việt Nam có nền văn minh lúa nước, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc, gắn bó với khu vực.

2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển

- Xây dựng đất nước từ điểm xuất phát thấp do chịu ách đô hộ của thực dân, đế quốc.

- Công cuộc xây dựng đất nước do Đảng phát động đã thu được nhiều thành tựu to lớn, bắt đầu từ năm 1986.

+ Nông nghiệp: Liên tục phát triển không những đủ cung cấp nhu cầu của nhân dân mà còn xuất khẩu.

+ Công nghiệp: đã từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ nhất là các ngành then chốt.

+ Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lý theo hướng kinh tế thị trường.

- Đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển , nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

3. Học địa lí Việt Nam như thế nào

- Đọc kĩ, hiểu và làm tốt các bài tập trong sách giáo khoa.

- Làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình bằng việc sưu tầm tư liệu, khảo sát thực tế, sinh hoạt tập thể ngoài trời, du lịch…

- Khai thác tối các lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu… trong sách giáo khoa.


Bình chọn:
4.4 trên 89 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.